TERMINI E CONDIZIONI

I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy Easy Klima, działa pod adresem www.easyklima.com i prowadzony jest przez International Trade and Marketing Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w 02-001 Warszawie przy aleje Jerozolimskie 81, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Centrum w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418517, o numerze NIP 7010340543, o numerze REGON 146098862, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 PLN w całości wpłaconym.

Adres do korespondencji: International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K., Sklep Internetowy Easy Klima, al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K. zwana jest dalej "Easy Klima".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy EasyKlima.com zwany jest dalej Sklepem.

II. Strony transakcji
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Easy Klima.
Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż co najwyżej dziesięciu (10) takich samych lub podobnych produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności
1. Easy Klima jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Easy Klima przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Easy Klima w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

4. Easy Klima za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Klient zapisując się na newsletter Easy Klima wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Easy Klima.

8. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

IV. Produkty
Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu.
Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów Easy Klima.

V. Ceny
Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w Polski Złoty (PLN), US Dollar ($), Euro (€), Funt szterling (£), korona czeska (CZK).

Podane ceny zawierają 23% podatku od towarów i usług (VAT).

Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie
Warunkiem złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia w sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.


Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e mail) wysłana przez sklep internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer sklepu internetowego. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie sklepu internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów Easy Klima. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji sklepu internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki sklep internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.

Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

VII. Płatność
Sklep internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

1. a) PayPal Sofort; b) PayU, c) Przelew, d) PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278

2. Przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K.,

Rchunek bankowy w EUR, USD, GBP, CZK, PLN.

EURO  (EUR)
Nazwa Banku: Deutsche Handelsbank
IBAN: DE66 7001 1110 4004 2810 00
SWIFT/BIC: DEKT DE 71 002  
       
Dollar Amerykański  (USD)
Nazwa Banku: Alior Bank
IBAN: PL79 2490 0005 0000 4600 6700 6507            
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
       
Pound Sterling  (GBP)
Nazwa Banku: Alior Bank
IBAN: PL16 2490 0005 0000 4600 3836 6936       
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
       
Korona Czeska  (CZK)
Nazwa Banku: Alior Bank
IBAN: PL12 2490 0005 0000 4600 5931 5419
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
       
Polski złoty  (PLN)
Nazwa Banku: Alior Bank
IBAN: PL50 2490 0005 0000 4520 5337 0750
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
       

VIII. Prawo własności

Do momentu pełnej zapłaty przez Klienta, produkt pozostaje własnością International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K..

IX. Procedura odbioru przesyłki od kuriera
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki (np. wgnieceń na opakowaniu) lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki należy bezwzględnie skontaktować się zbiurem obsługi klineta przez droga mailowa office@easyklima.com.

X. Faktura
Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką.

XI. Reklamacje
Jeżeli zakupiony przez Klienta produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Klient może go reklamować odsyłając go na adres: International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K. al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować własnością International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K.. o niezgodności produktu z umową oraz przesłać zdjęcia dostarczonego produktu i opisać niezgodność. W przypadku zasadnej reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia go pod wskazany adres. Koszty związane z zakupem reklamowanego produktu zwracamy niezwłocznie po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem.

Odmowa przyjecia reklamacji

International Trade and Marketing Sp. z o.o. Sp. K.. odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:


● stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,


● dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego,


● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,


● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

Podstanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość EasyKlima, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych EasyKlima lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa EasyKlima. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.


CARRELLO

Somma: €0.00 EUR